Dzień Strażaka 2017

Utworzono: poniedziałek, 15, maj 2017

 

15 maja 2017 roku w Kościerzynie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej, 20-leciem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz 10-leciem Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność przy KP PSP w Kościerzynie.

Uroczystości uświetnili swoją obecnością Pan Senator Waldemar Bonkowski Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk oraz Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku st. bryg. Tomasz Komoszyński.

Z okazji strażackiego święta wręczono medale, odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie służbowe, wyróżnionych dla zasłużonych strażaków oraz osób współpracujących z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz aktywność w służbie społeczeństwu odznaczył:

Brązowym Krzyżem Zasługi:

- mł. kpt. Radosława Zwara

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w uznaniu osiągnięć na rzecz ochrony przeciwpożarowej, nadał członkom ochotniczych straży pożarnych:

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:

- druhowi Piotrowi Jankowskiemu z OSP Wielki Klincz

Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:

- druhnie Marioli Lamkiewicz-Czechowskiej z OSP Kłobuczyno

- druhowi Markowi Chwarszczyńskiemu z OSP Lipusz

- druhowi Krzysztofowi Datta z OSP Karsin

- druhowi Zenonowi Główczewskiemu z OSP Dziemiany

- druhowi Krzysztofowi Liskowskiemu z OSP Nowa Karczma

- druhowi Stanisławowi Łukowiczowi z OSP Stare Polaszki

- druhowi Wiesławowi Szarmachowi z OSP Wysin

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w uznaniu osiągnięć na rzecz ratownictwa wodno-nurkowego, nadał Srebrną Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” asp. sztab. w st. spocz. Bogdanowi Kobusowi.

Uchwałą Prezydium, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odznaczył:

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza

- druha Stanisława Łukowicza z OSP Stare Polaszki

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

- druh Mirosław Ebertowski

- kpt. Leszek Słomiński

- asp. sztab. Tomasz Wąworek

- asp. Marek Duzowski

- asp. Tomasz Wiśniewski

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2017 r.

stopień młodszego kapitana

- st. asp. Sławomirowi Kujawskiemu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2017 r.

stopień starszego kapitana

- kpt. Krzysztofowi Młyńskiemu

- kpt. Dariuszowi Radomskiemu

stopień kapitana

- mł. kpt. Krzysztofowi Koprowskiemu

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2017 r.

stopień aspiranta

- mł. asp. Tomaszowi Wiśniewskiemu

- mł. asp. Jakubowi Lehmanowi

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku nadał z dniem 4 maja 2017 r.

stopień ogniomistrza

- mł. ogn. Adamowi Banachowi

stopień młodszego ogniomistrza

- st. sekc. Tadeuszowi Cybulskiemu

- st. sekc. Sebastianowi Góra

- st. sekc. Radosławowi Mądremu

- st. sekc. Pawłowi Trederowi

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie mianował z dniem 4 maja 2017 r. na wyższe stanowiska służbowe następujących strażaków:

- ogn. Macieja Kosieckiego – na stanowisko starszego operatora sprzętu

- mł. ogn. Jana Hillera – na stanowisko operatora sprzętu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku st. bryg. Tomasza Komoszyńskiego, z okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodą pieniężną Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie bryg. Tomasza Klinkosza.

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku st. bryg. Tomasz Komoszyński z okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodą pieniężną następujących strażaków:

- mł. bryg. Tomasza Holc

- st. kpt. Krzysztofa Młyńskiego

- mł. asp. Krzysztofa Podolskiego

- mł. ogn. Krystiana Zblewskiego

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie bryg. Tomasz Klinkosz z okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodą pieniężną następujących strażaków:

- st. asp. Mariusza Burandta

- mł. asp. Tomasza Wiśniewskiego

- mł. ogn. Szymona Lademana

- st. sekc. Pawła Tredera

Z okazji 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie bryg. Tomasz Klinkosz, w podziękowaniu za współpracę, wyróżnił pamiątkową grafiką.

- Panią Joannę Justka wraz z synami, jako przedstawicielkę strażaków ochotników,

- Panią Starostę Kościerskiego, jako przedstawicielkę samorządowców,

- kadrę Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, jako przedstawicieli służb mundurowych,

- Pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jako przedstawicieli służb współpracujących,

- kadrę Powiatowego Zespołu Szkół nr 1, jako przedstawicieli placówek edukacyjnych,

- Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana, jako przedstawiciela przedsiębiorców.

Podziękowania otrzymali także:

- PUDM Kościerzyna

- Kościerskie PCK.

Odznaki honorowe Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego otrzymali:

Członkowie pierwszej grupy płetwonurków:

- st. bryg. w st. spocz. Jerzy Rożek

- mł. bryg. w st. spocz. Wojciech Szyszka

- asp. sztab. w st. spocz. Janusza Majkowski

- asp. sztab. w st. spocz. Bogdan Kobus

- st. asp. Mariusz Burandt – obecnego dowódcę grupy

- st. ogn. w st. spocz. Wojciech Bronk

- st. ogn. w st. spocz. Jerzy Krefft

Aktualni członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego:

- mł. kpt. Radosława Zwara

- st. ogn. Marek Wacholc

- mł. ogn. Tadeusz Cybulski

- kpt. Jacek Szyszka

- st. kpt. Dariusz Radomski

- st. sekc. Dariusz Narloch

- mł. ogn. Sebastian Narloch

- st. sekc. Dariusz Dunajski

- ogn. Maciej Kosiecki

- asp. Paweł Gostomski

- mł. ogn. Jan Hiller

- st. sekc. Paweł Treder

- mł. ogn. Szymon Lademan

- st. sekc. Przemysław Kaszubowski

- st. sekc. Tomasz Hering

- mł. asp. Tomasz Wiśniewski

- mł. bryg. Tomasz Holc

- ogn. Dawid Narloch

- mł. ogn. Karol Wołoszyk

- bryg. Tomasz Klinkosz, któremu kapituła przyznała odznakę w uznaniu za zaangażowanie w rozwój grupy.

Pan Zygmunt Gliński, były Dyrektor Powiatowego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Garczynie, otrzymał honorową odznakę w uznaniu za zaangażowanie w przeprowadzenia szkolenia które było zaczątkiem grupy.

Z okazji 20-lecia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego, w podziękowaniu za okazane wsparcie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie bryg. Tomasz Klinkosz wyróżnił pamiątkową grafiką.

- Pana Grzegorza Turzyńskiego, właściciela Przystani „U Grzegorza”

- Pana Grzegorza Zabrockiego, Prezesa Aqua Centrum.