Ćwiczenia ,,Lasy 2017" na terenie powiatu kościerskiego.

Utworzono: czwartek, 07, wrzesień 2017

W środę 12 lipca bieżącego roku na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna Leśnictwo Zabrody, przeprowadzone zostały ćwiczenia doskonalące jednostek OSP i PSP. W ćwiczeniach zaangażowanych było około 80 strażaków OSP i PSP, zespół inspekcyjny z KW PSP w Gdańsku a także przedstawiciele i pracownicy nadleśnictwa.

Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych na terenach leśnych. Działania polegały na współdziałaniu podmiotów ratowniczych podczas gaszenia kompleksów leśnych, sprawdzeniu stopnia zabezpieczenia zaopatrzenia wodnego, w głównej mierze praktycznego sprawdzenia sposobów dostarczania wody do działań na znaczne odległości, sprawdzeniu stanu technicznego sprzętu silnikowego użytkowanego przez jednostki OSP oraz organizacji łączności radiowej dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczej przy wykorzystaniu sieci radiowej PSP. Ćwiczenia przebiegły prawidłowo wskazując dużą mobilizację i zaangażowanie służb ratowniczych oraz gospodarzy terenu.

Po zakończaniu oraz podsumowaniu ćwiczeń przez Komendanta Powiatowego PSP w Kościerzynie bryg. Tomasza Klinkosza oraz Nadleśniczego p. Krzysztofa Frydel, strażacy biorący udział w zmaganiach zostali zaproszeni przez przedstawicieli nadleśnictwa na ciepły poczęstunek.

W ćwiczeniach udział brały łącznie 11 zastępów z powiatu kościerskiego oraz 1 zastęp z JRG PSP w Kartuzach.