Jednym z rodzajów zadań prowadzonych przez straż pożarną jest ratownictwo wodne. Ratownictwo wodne jest to zespół czynności podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na wodzie i pod wodą, polegających na wydobywaniu ludzi, zwierząt i rzeczy (np. urządzeń, przedmiotów wartościowych, środków transportu, opakowań z substancjami niebezpiecznymi) oraz ograniczeniu bądź usuwaniu awarii instalacji, urządzeń i budowli hydrotechnicznych znajdujących się na powierzchniowych wodach śródlądowych. Zadania te realizowane są na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących ratowania ludzi, ochrony środowiska wodnego, nurkowania, płetwonurkowania i żeglugi.

Zadania takie realizują również nurkowie z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kościerzynie. W skład grupy wodno-nurkowej wchodzi 8 nurków MSWiA oraz  14 płetwonurków CMAS P1, którzy mają do dyspozycji sprzęt nurkowy między innymi skafandry suche, skafandry neoprenowe, automaty, butle, kamizelki ratunkowo-wypornościowe, sprzęt ABC ), samochód z napędem terenowym do przewozu sprzętu i załogi a także dwie łodzie hybrydowe, sanie lodowe oraz  zestaw balonów wypornościowych do podnoszenia konstrukcji pod  wodą.