Dzień Strażaka 2015

Utworzono: czwartek, 14, maj 2015

PSP Kościerzyna

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie w dniu 14 maja 2015 roku o godzinie 12:00 odbyły się oficjalne obchody z okazji Dnia Strażaka. Na spotkanie przybył Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w Gdańsku bryg. Krzysztof Rogiński, któremu meldunek złożył  mł. bryg. Wojciech Szyszka dowódca uroczystości. Następnie wprowadzono poczet flagowy i sztandar JRG PSP Kościerzyna, podniesiono flagę państwową i odegrano hymn.

Zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy PSP bryg. Tomasz Klinkosz. Wśród nich byli radni sejmiku województwa pomorskiego w osobach : Pan Waldemar Bonkowski, Pan Piotr Karczewski oraz Pan Dariusz Męczykowski, Pani Starosta Kościerski Alicja Żurawska wraz z Przewodniczącym Rady Tomaszem Derrą , Burmistrz Miasta Kościerzyna Pan Michał Majewski wraz z Przewodniczącą Rady Panią Teresą Preis, wójtowie powiatu kościerskiego, Komendanci  Policji, Straży Miejskiej, Komendanci seniorzy Policji i Straży Pożarnej, szef kościerskich emerytów i rencistów st.ogn. w st.spocz. Wacław Potrykus, Panowie Zastępcy Nadleśniczych Nadleśnictwa Lipusz i Kościerzyna, W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku dh Józef Czapiewski, Prezes Zarządu oddziału powiatowego dh Zbigniew Stencel, Prezesi i Komendanci Gminni ZOSP RP powiatu kościerskiego, zaprzyjaźnione zakłady pracy oraz  media.

W trakcie uroczystości odczytano informację o awansach, odznaczeniach i wyróżnieniach przyznanych strażakom oraz osobom współpracujących na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Goście skierowali pod adresem Komendy wiele miłych i ciepłych słów. Na koniec uroczystości Komendant Powiatowy podziękował wszystkim zaproszonym za okazywane wsparcie oraz duże zaangażowanie dla dobra Nas wszystkich.

 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa odznaczył:

Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę:

 - mł. asp. Tomasza Wiśniewskiego.

Medalem Brązowym za długoletnią służbę:

 - ogn. Marka Wacholca,

 - mł. ogn. Karola Wołoszyka.


Minister Spraw Wewnętrznych, w uznaniu osiągnięć w służbie oraz wykazania ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych nadał:

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:

- mł. bryg. Wojciechowi Szyszka,

Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:

- st. asp. Sławomirowi Kujawskiemu,

- sekc. Dariuszowi Narlochowi,

- sekc. Pawłowi Trederowi,

- mł. ogn. Danielowi Wyka,


Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał Dyplom:

- st. ogn. Robertowi Kerlinowi.


Uchwałą Prezydium, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odznaczył:

Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

- druha Jacka Kmieciaka.


Uchwałą Prezydium, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku odznaczył:

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa

- Panią Grażynę Greinke,

- Pana Piotra Lizakowskiego,

- Pana Ryszarda Brzoskowskiego,

- st. asp. Sławomira Kujawskiego

- ogn. Marka Wacholca,

- st. sekc. Tadeusza Cybulskiego


Minister Spraw Wewnętrznych nadał z dniem 4 maja 2015 r.  - stopień  młodszego kapitana 

st. asp. Radosławowi Zwara

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2015 r.

stopień aspiranta sztabowego:

- st. asp. Tomaszowi Wąworkowi

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku nadał z dniem 4 maja 2015 r.

stopień ogniomistrza:

- mł. ogn. Krzysztofowi Podolskiemu

stopień młodszego ogniomistrza:

- st. sekc. Grzegorzowi Felskiemu

stopień starszego sekcyjnego:

- sekc. Sebastianowi Góra

- sekc. Pawłowi Trederowi

- sekc. Radosławowi Mądremu

- sekc. Tadeusz Cybulskiemu

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku st. bryg. Andrzej Rószkowski z okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodą pieniężną

- st. sekc. Tadeusza Cybulskiego

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie bryg. Tomasz Klinkosz z okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodą pieniężną:

- kpt. Krzysztofa Młyńskiego

- ogn. Tadeusz Zaworskiego

- mł. ogn. Daniela Wykę

- mł. ogn. Dawida Narlocha


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie bryg. Tomasz Klinkosz, Za wieloletnie wspieranie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił pamiątkową grafiką:

- Panią Mariolę Lamkiewicz-Czechowską,

- Pana Roberta Ebertowskiego,

- Pana Zygmunta Cieszyńskiego,

- Pana Stanisława Rolbieckiego,

- Pana Zenona Skwierawskiego.

 
Ks. Kubie z Osady Burego Misia, kapelanowi kościerskich strażaków, z okazji 30-lecia święceń kapłańskich wręczono stułę z wizerunkiem świętego Floriana.