Akademia z okazji 11 listopada

Utworzono: środa, 25, listopad 2015

PSP Kościerzyna

W dniu 25 listopada 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Święta Służby Cywilnej oraz Dni Honorowego Krwiodawstwa.

 Na wstępie uroczystości głos zabrał Komendant Powiatowy PSP      w Kościerzynie bryg. Tomasz Klinkosz, który przywitał zaproszonych gości .

          W akademii udział wzięli: st. bryg. w stanie spoczynku Jerzy Rożek, Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie inspektor Andrzej Czaja, prezes Zarządu Rejonowego PCK w Kościerzynie Jadwiga Zwara, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla i przewodniczący kościerskich struktur „Solidarności” Józef Rymsza.   Podczas akademii uhonorowano strażaków Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa, były awanse na wyższy stopień służbowy. Nie zapomniano też o pracownikach cywilnych, nagrodzono również tych, którzy działają  w związkach zawodowych z okazji 35-lecia działalności.

Lista odznaczonych , awansowanych i wyróżnionych:
    Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
ogn. Marek Wacholc
sekc. Szymon Lademan

   Na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych nadał z dniem 11 listopada 2015 roku :

  stopień kapitana  
mł. kpt. Rafałowi Duzowskiemu

    Akt nadania wyższego stopnia oficerskiego został wręczony na Wojewódzkich Obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Gdańsku w dniu 16.11.2015 roku.

    Na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku nadał z dniem 11 listopada 2015 roku

  stopień ogniomistrza

mł. ogn. Adelajdzie Kosater-Raca
mł. ogn. Zygmuntowi Jereczkowi
mł. ogn. Maciejowi Kosieckiemu
mł. ogn. Dawidowi  Narloch

 stopień starszego sekcyjnego

sekc. Przemysławowi Kaszubowskiemu
sekc. Dariuszowi Narloch

    Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie bryg. Tomasz Klinkosz z okazji Narodowego Święta Niepodległości, będącego także świętem pracowników służby cywilnej  podziękował za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków:

Pani Dominice Witulskiej
Pani Ewelinie Kosater
Panu Ryszardowi Przeperskiemu

 Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przyznał honorowe wyróżnienie z okazji XXXV-lecia Związku następującym strażakom:

Mirosławowi Peplińskiemu
Jerzemu Krefft
Maciejowi Kosieckiemu
Wiesławowi Klawikowskiemu

   Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża, Odznaką Honorową III stopnia odznaczony został :

mł. kpt. Radosław Zwara

   Uchwałą Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku  w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Odznaką Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia odznaczony został :

sekc. Tomasz Hering

   Uchwałą Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża  w Kościerzynie, w dowód za najpiękniejszy dar humanitarny- bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi

Odznaką ”Zasłużony dla krwiodawstwa w Kościerzynie” odznaczeni zostali:

bryg. Tomasz Klinkosz,

mł. kpt. Radosław Zwara

   Wręczenie odznaczeń miało miejsce  23 listopada 2015 roku  na uroczystej gali z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa na Sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie.