Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Kościerzynie

Na terenie powiatu kościerskiego działa jedna jednostka PSP

 

Dowódca JRG:      

e-mail:    jrg.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 
Zastępca D-cy:   
st. asp. Mariusz Burandt
                
               tel.:  (058) 686 33 68Zadania JRG:

 

  1. Utrzymywanie stałej gotowości bojowej do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej,
  2. Organizowanie, prowadzenie i kierowanie akcjami ratowniczo-gaśniczymi w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń;
  3. Organizowanie ćwiczeń, szkoleń i doskonalenia zawodowego;
  4. Prowadzenie rozpoznania operacyjnego niezbędnego do podjęcia działań ratowniczych na terenie powiatu;
  5. Wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w zakresie ratownictwa wodnego;
  6. Sporządzanie analiz z działań ratowniczych;
  7. Przygotowanie członków OSP wchodzących w skład KSRG do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.